•  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  prostorová video instalace se směrovým ozvučením 366x122x190cm, 2011 / spatial video instalation with directional sound 366x122x190cm, 2011