•  

   

   

   

   

   

   

   

   

  CZ
  Projekt metaforickou formou reflektuje otázku válek a ozbrojených konfliktů, přičemž vystavená díla se k těmto tématům vztahují spíše symbolicky, bez konkrétního časového určení. Ústředním motivem výstavy je jakýsi návod, jak zacházet s různými typy zbraní, které však není možné ani v jedné části instalace přímo spatřit. Výstava se tak stává pantomimickou hrou zvláštních gest, u kterých si divák v mnoha případech není jist, zda-li se jedná o gesto přátelské, či nikoli. Jedná se o manuál zacházení se zbraněmi, ale je to také dezinformační hra, která se tváří nevinně, tedy „nevinná“ vizuální hra na různých pozadích. Hra se zbraněmi, byť neviditelnými, ale nevinná není a nikdy jí nebude, byť se jako hra tváří.

  Expozici tvoří černobílé a velkoformátové barevné fotografie, grafiky a trojrozměrné objekty (autorské knihy).

   

  EN
  The project reflects the issue of wars and armed conflicts by using a metaphor. The exhibited pieces refer to these issues rather symbolically with no specific time frame. The core motif is a sort of a manual how to use different types of guns which, however, remain hidden throughout the whole installation. The exhibition thus becomes a pantomime game of strange gestures. The viewer can never be sure if the gestures are meant to be friendly or not. It is a manual informing of the right use of guns but it is also a mystification game that looks innocent – ‘an innocent’ visual game using different backgrounds. However, playing with guns, even if they are invisible, is never innocent and never will be, no matter how playful the game looks.

  The exposition consists of black and white big format pictures, graphics and 3D objects (authorial books).